Immens in de social media

Twitter Immens
Tweet IMmensbv
Wij zoeken een interim Teamleider Financiële Administratie voor een ziekenhuis in het midden van Nederland.… https://t.co/fvTpjCvxM9
2 dagen geleden
Ben jij na je eerste functie toe aan een volgende stap in je financiële carrière? Voor een zorgorganisatie in Drent… https://t.co/riM0Fu44bi
2 dagen geleden

Zorginstellingen

Naast de sectoren MKB, Agro, Food & Feed, Financiële instellingen, Woningcorporaties en Waterschappen, gemeenten, provincies en rijksoverheid is Immens interim-management actief in de sector Zorginstellingen.

Transparantie door marktwerking

Met een budgettair kader van € 63,5 mld in 2012 is de zorg één van de grootste uitgavenposten van de rijksbegroting. De uitgaven voor 2015 worden geraamd op € 74 mld; een stijging van ruim 16% in drie jaar. Met een vergrijzende bevolking mag een verdere stijging van de uitgaven worden verwacht. Om de kosten van de zorg transparant en beheersbaar te houden is door de overheid gekozen voor de introductie van marktwerking in de zorg. Naast kostenbeheersing biedt marktwerking kansen om de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren. Zorgverzekeraars vervullen een regiefunctie in dit proces.

Doordat zorgverzekeraars niet meer met alle zorgaanbieders contracteren is het maken van keuzes noodzakelijk. Deze keuzes hebben vaak verstrekkende gevolgen voor de bedrijfsvoering van de zorgaanbieders.

Ondersteuning door Immens

Immens kan ondersteuning verlenen bij het implementeren van organisatieveranderingen door het tijdelijk inzetten van een gespecialiseerde interim-manager. Te denken valt aan:

• het ondersteunen van stafdiensten zoals financiën, IT, HRM, facilitair en marketing;
• het beschrijven van de opzet en toetsen van de werking van de AO/IC;
• het (door)ontwikkelen van DBC’s inclusief kostprijsmodellen;
• het inzetten van projectmanagement;
• het optimaliseren van de bedrijfsvoering;
• het waarnemen van bestuurs- en managementfuncties.

Contactpersoon: Hans Peter Hoorn