Woningcorporaties

Naast de sectoren MKB, Agro, Food & Feed, Financiële instellingen, Zorginstellingen en Waterschappen, gemeenten, provincies en rijksoverheid  is Immens interim-management actief in de sector Woningcorporaties.

Reductie van kosten is onvermijdelijk

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Veel corporaties zijn gefuseerd en hebben hun organisaties verder geprofessionaliseerd. Ook is het werkveld van woningcorporaties verbreed van ontwikkeling, bouw en verhuur van woningen naar het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving. Het mede ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed zoals wijkcentra, sportaccommodaties, culturele voorzieningen, scholen en zorgvastgoed zijn belangrijke aandachtgebieden van woningcorporaties geworden. Ook hebben veel corporaties geparticipeerd in de ontwikkeling van commercieel vastgoed waaronder winkelcentra.

Inmiddels is het financiële tij gekeerd. De financiële crisis en het opleggen van een aantal heffingen door de Rijksoverheid hebben de financiële draagkracht van corporaties uitgehold. Hoewel de maatschappelijke behoefte aan een brede rol van woningcorporaties alleen maar toeneemt komen daarvoor steeds minder middelen beschikbaar. Woningcorporaties zullen meer moeten doen met minder middelen. Het maken van keuzes en een reductie van de kosten zijn onvermijdelijk.

Ondersteuning door Immens

Immens kan ondersteuning verlenen bij het implementeren van organisatieveranderingen door het tijdelijk inzetten van een gespecialiseerde interim-manager. Te denken valt aan:
• het implementeren van lean six sigma;
• het ontwikkelen van een kostenreductieprogramma;
• het inzetten van een (project)controller;
• het opzetten van een shared service center;
• het reorganiseren of uitbesteden van onderhoudsdiensten;
• het optimaliseren van de bedrijfsvoering;
• het waarnemen van bestuurs- en managementfuncties.

Contactpersoon: Hans Peter Hoorn