Waterschappen, Gemeenten, Provincies en de Rijksoverheid

Naast de sectoren MKB, Agro, Food & Feed, Financiële instellingen, Zorginstellingen en Woningcorporaties is Immens interim-management actief in de sector Waterschappen, gemeenten, provincies en rijksoverheid.

Bezuinigingen in de overheid

De komende periode komt er veel op (semi)-overheidsinstellingen af. De bezuinigen in de miljoenennota hebben consequenties op zowel centrale- als decentrale organisaties. Met minder geld meer doen in de context van een solide financieel beleid. De inzet/inspanningen van deze organisaties moet omhoog en dat van de burgers (klanten) ook. Het klantencontact met de burgers zal frequenter worden en verbeterd moeten worden. De publieke dienstverlening dient geoptimaliseerd te worden.

Welke voorzieningen blijven we als organisatie bieden en tegen welke prijs en kwaliteit zijn belangrijke vragen waar deze organisaties een antwoord op moeten geven. Belangrijke keuzes die snel gemaakt moeten worden en die de organisaties moeten realiseren. Ook veranderingen in de financiële sector heeft invloed op overheidsinstellingen bijv. hoe om te gaan met het beheerde vermogen. 
Bovenstaande ontwikkelingen vragen veel flexibiliteit van organisaties én medewerkers in een alsmaar veranderende omgeving.

Ondersteuning door Immens

Immens kan ondersteuning verlenen bij het implementeren van deze vraagstukken en organisatieveranderingen door het tijdelijk inzetten van een gespecialiseerde interim-manager. Te denken valt aan:
• het ondersteunen van stafdiensten zoals financiën, IT, HRM, klantcontactcentrum;
• doorlichten van het financieel beleid;
• het inzetten van projectmanagement;
• het optimaliseren van de bedrijfsvoering;
• het waarnemen van bestuurs- en managementfuncties.

Contactpersonen: Hans Peter Hoorn en Richard de Vries