Midden en klein bedrijf

Naast de sectoren Agro, Food & Feed, Financiële instellingen, Woningcorporaties, Zorginstellingen en Waterschappen, gemeenten, provincies en rijksoverheid is Immens interim-management actief in de sector MKB.

Lees ook het speciale thema nummer van onze nieuwsbrief Improve over het MKB!
   
Midden en Kleinbedrijf, de motor van onze economie

Het midden en kleinbedrijf (MKB) is goed voor ongeveer 60 % van de omzet en werkgelegenheid van onze economie. Daarmee is het MKB met recht de motor van onze economie te noemen. Terwijl de werkgelegenheid bij grote ondernemingen momenteel zeer onder druk staat probeert het MKB juist haar medewerkers aan zich te binden.

Toch staat ook het MKB voor grote uitdagingen in een snel veranderende samenleving. Door de beperkte schaalgrootte is het niet altijd mogelijk om alle kennis in huis te hebben. Ook is het een risico dat cruciale functies binnen de onderneming niet ingevuld kunnen worden en daardoor tijdelijk onbezet zijn. Ook het uitvoeren van projecten stelt hoge eisen aan de kennis en capaciteit van onderneming.

Ondersteuning door Immens

Wanneer uw onderneming op tijdelijke of parttime basis behoefte heeft aan extra kennis of capaciteit kunt u een beroep doen op de medewerkers van Immens. De medewerkers van Immens hebben veel ervaring met het vervullen van cruciale (management) functies binnen het MKB en spreken de taal van de ondernemer. Immens kan uw organisatie ondersteunen door het tijdelijk / parttime inzetten van bijvoorbeeld:
• een directeur;
• een administrateur of controller;
• een specialist op het gebied van (her)financiering, fusie en overname;
• een personeelsadviseur of HR manager;
• een projectleider van een automatiserings- of investeringsproject;
• een bedrijfsleider of hoofd bedrijfsbureau;
• een logistiek manager.

Contactpersonen:  Richard de Vries