Handel & Industrie

Naast de sectoren MKB, Agro, Food en Feed, Financiële instellingen, Woningcorporaties, Zorginstellingen en Waterschappen, gemeenten, provincies en rijksoverheid is Immens interim-management actief in de sector Handel & Industrie.

De industrie kan worden ingedeeld in twee hoofdgroepen:
  • De materialenproducerende, procesmatige industrie of procesindustrie, omvat de productie van materialen. Het gaat hierbij om de chemische industrie, terwijl ook grote gedeelten van de voedingsmiddelenindustrie en de basismetaalindustrie (hoogovenbedrijf en staalfabrieken) een procesmatig karakter hebben.
  • De discrete productie, ook wel maakindustrie genoemd, omvat de productie van discrete producten. Dit kan gaan om voorwerpen als ook om verpakte materialen, voedingsmiddelen en dergelijke.
Industrie zowel de maakindustrie als procesindustrie is in vele landen de sleutelsector van de economie en qua omzet verantwoordelijk voor ongeveer een derde deel van de wereldeconomie. 

Om de maakindustrie, als één van de belangrijkste werkgevers van de noordelijke regio, in volle sterkte overeind te houden, moet de productiviteit van bedrijven spectaculair groeien. De mogelijkheden van bestaande technieken om deze productiviteitswinst te realiseren, zoals automatisering of ‘lean management’, raken uitgeput. In Duitsland wordt zelfs gesproken van de noodzaak van een vierde industriële revolutie waardoor fabrieken op grote schaal ‘intelligent’ worden gemaakt. Het is straks niet meer voldoende om heel erg geavanceerd te zijn. De fabriek van de toekomst dient naast zeer geavanceerd, zelfnadenkend, zelfcorrigerend te zijn en continue te verbeteren. De uitdaging wordt om zelfs ingewikkelde of snelle processen te voldoen aan het zero defect en first time right om zo aanzienlijke besparingen te realiseren. Deze ‘intelligente fabriek’ vraagt om hoogwaardige kennis, gezien het beheer van veel data vaak finance en ict-gerelateerd.
 
Ondersteuning door Immens

Immens heeft als organisatie relevante ervaring bij organisaties in de maak- en procesindustrie. Voor diverse organisaties heeft Immens inmiddels relevante opdrachten uitgevoerd. Immens beschikt over interim-managers met ervaring of specifieke kennis in uw branche waardoor de interim-managers van Immens snel in staat zijn om op tijdelijke basis die ondersteuning te geven die wordt gevraagd. Te denken valt aan:
  • projectmanagement van ERP implementaties en het leveren van vervangend personeel om uw eigen medewerkers vrij te spelen voor dergelijke grote projecten;
  • het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het implementeren van lean six sigma ook in kantooromgeving;
  • het ontwikkelen van een kostenreductieprogramma of het optimaliseren van de bedrijfsvoering
  • projectmanagement op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en supply chain management;
  • het ontwerpen van logistieke besturingsmodellen en ERP blauwdrukken;
  • het op tijdelijke basis fungeren als finance manager, projectcontroller, controller, business controller, AO-IC specialist, operations manager of supply chain manager.
  • het opzetten van een shared service center;
  • het waarnemen van bestuurs- en managementfuncties.
Contactpersoon: Richard de Vries