Agro, Food en Feed

Naast de sectoren MKB, Financiële instellingen, Woningcorporaties, Zorginstellingen en Waterschappen, gemeenten, provincies en rijksoverheid is Immens interim-management actief in de sector Agro, Food & Feed.
   
De wortels van de samenleving


De  Agro, Food en Feed sector staat als producent van voedsel aan de basis van onze samenleving. Duurzaamheid en voedselveiligheid zijn thema’s die van grote betekenis zijn voor de sector. De producenten binnen de sector staan voor de keuze van schaalvergroting (genoeg, goedkoop, veilig) of schaalverkleining (duurzaam, biologisch, gezond). Schaalvergroting, globalisering en voedselveiligheid stellen hoge eisen aan de beheersing van de logistieke keten. Duurzaamheid maakt het noodzakelijk om keuzes te maken hoe om te gaan met schaarse hulpmiddelen. De toenemende aandacht voor dierenwelzijn en de voorkoming van dierziekten zijn van grote invloed op de veehouderij. Klimaatverandering en het gebruik van biobrandstoffen kunnen leiden tot ernstige verstoringen tussen vraag en aanbod van voedsel.

Ondersteuning door Immens

Immens heeft als organisatie relevante ervaring bij organisaties in de agro food en feed sector. Voor diverse organisaties, waaronder ook veel coöperaties, heeft Immens inmiddels relevante opdrachten uitgevoerd. Immens beschikt over interim-managers met ervaring of specifieke kennis in uw branche waardoor de interim-managers van Immens snel in staat zijn om op tijdelijke basis die ondersteuning te geven die wordt gevraagd. Te denken valt aan:

• projectmanagement op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en supply chain management;
• het ontwerpen van logistieke besturingsmodellen en ERP blauwdrukken;
• het op tijdelijke basis fungeren als controller, operations manager of supply chain manager;
• projectmanagement van ERP implementaties en het leveren van vervangend personeel om uw eigen medewerkers vrij te spelen voor dergelijke grote projecten;
• het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het implementeren van lean six sigma.

Contactpersonen: Richard de Vries