Manager Control (vast)


                          Status: Gesloten                          
 
Voor een toonaangevende organisatie in Friesland zijn wij op zoek naar een Manager Control voor een vast dienstverband (32-40 uur)
 
Doel van de functie:
 • Zorgdragen voor een financieel beleid in de organisatie en hierbij de vertaalslag maken van het strategisch beleid naar tactisch en operationeel management.
 • Fungeren als adviseur voor de directie en de Manager Finance.
 • Leidinggeven aan en aansturen van de afdeling Control
Plaats in de organisatie:
Ressorteert onder de Manager Finance
 
Taken en verantwoordelijkheden:
 • Mede ontwikkelen van het (strategisch en tactisch) financiële beleid en bewaken van de consistentie van de vertaling van de strategie naar de beleidskaders en het jaarplan van de organisatie.
 • Vertalen en implementeren van het beleid naar tactisch en operationeel beleid van Control.
 • Ondersteunen van de Directie en Manager Finance bij financiële en bedrijfseconomische besluitvorming.
 • Initiëren en begeleiden van veranderingsprocessen.
 • Analyseren van managementinformatie en ken- en stuurgetallenrapportages, signaleert proactief risico’s en afwijkingen en licht deze toe. Initieert verbeteracties en stuurt bij waar nodig.
 • Zorgdragen voor tijdige en adequate samenstelling en consolidatie van o.a. begrotingen, actuals en prognoses.
 • Laten opstellen van de jaarrekeningen en verzorgen van inhoudelijke toelichting.
 • Verantwoordelijk voor de vertaling van de verschillende cycli naar een adequaat werkend control framework voor Finance.
 • Initiëren en bewaken van de stappen in de P&C cyclus, voeren van regie binnen de organisatie en rapporteren aan de Manager Finance over de voortgang.
 • Ondersteunen van de Manager Finance bij het opstellen van het jaarplan en de begroting voor de organisatie en bij de ontwikkeling en evaluatie van de jaarplancyclus alsmede de toepassing van de daaruit vloeiende verbeteringen.
 • Geeft (direct of indirect) sturing aan de werkzaamheden van de medewerkers binnen het team en motiveert en stimuleert medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden
 • Draagt zorg voor de uitvoering van het HR beleid (zoals personeelsplanning, beoordelingssystematiek, ziekteverzuimbeleid, werving- en selectiebeleid, opleidingsbeleid etc.).
 • Stuurt op resultaat (o.a. SLA's en PI's), creëert ruimte voor creativiteit en ontwikkeling van de medewerkers, stimuleert de ontwikkeling van talent en op continue verbetering.
Gewenst persoonsprofiel/functie-eisen:
 • Afgeronde WO opleiding op bedrijfskundig/bedrijfseconomisch gebied aangevuld met een RC of een RA opleiding
 • Min. 10 jaar ervaring in een brede planning en control functie en wettelijke verantwoordingen;
 • Min. 5 jaar ervaring in het aansturen van professionals en complexe financiële processen;
 • Meerjarige aantoonbare ervaring in het realiseren van organisatorische veranderingen;
 • Ervaring in het adviseren van management op het hoogste niveau in een organisatie;
 • Uitgebreide ervaring in het ‘in control’ brengen en houden van financiële processen;
 • Kennis van zorgverzekeringen en -processen;
 • Kennis van en ervaring met projectmatig werken;
 • Kennis van IFRS en Solvency II;
 
Competentieprofiel:
Analytisch sterk, leidinggeven, sterk ontwikkelde adviesvaardigheden, communicatief, probleemoplossend vermogen, veranderkracht, tactvol, doortastend, overtuigingskracht, resultaatgericht, integer, initiatiefrijk.

Procedure:
 • Heeft u interesse in deze functie, reageert u dan door het sturen van uw motivatie en CV via ons sollicitatieformulier
 • Selectie start per direct. Bij gebleken geschiktheid zullen we z.s.m. contact met u opnemen.
 • Een eerste gesprek zal plaatsvinden bij ons op kantoor te Groningen. Een tweede gesprek vindt plaats bij de opdrachtgever. Een Pre-Employment screening kan deel uitmaken van de selectieprocedure en daarnaast mogelijk een assessment. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Glazenborg of Hans Peter Hoorn via 050-5291738  

Solliciteer direct

Locatie
Noord-Nederland

Interesse?
Reageert u dan via het sollicitatieformulier door het sturen van uw CV en motivatie