Immens in de social media

Twitter Immens
Tweet IMmensbv
RT @marcoglastra: Vacature hoofd communicatie bij @GR_Landschap staat vandaag in #DvhN. Als je van communicatie en het Groninger landschap…
3 dagen geleden
RT @Richard_Immens: Opvallend, 2 deelnemers bij @DeslimstemensNL #slimstemens zijn ZZP-er maar weten niet waar de afkorting #ZZP voor staat…
1 week geleden

Business Controller Actium


                         Status: Gesloten                         

Wij zijn op zoek naar een onafhankelijke, sensitieve en overtuigende Business Controller (32-36 uur) die deze nieuwe functie bij woningcorporatie Actium gaat vervullen.
 
Waar ga je werken?
Actium is een woningcorporatie die ongeveer 16.000 woningen verhuurd die verspreid zijn over 70 woonplaatsen in Drenthe en Friesland. Zo’n 160 medewerkers werken samen aan de missie van Actium: “een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst”.
 
Onlangs heeft Actium het ‘Beste Werkgevers Keurmerk’ behaald. Het is een vernieuwende organisatie die op een duurzame manier handelt. Bij Actium mag je initiatief nemen, wordt durf gewaardeerd en mag je fouten maken, als je er maar van leert.

Wat ga je doen als Business Controller?
De functie van business controller is een nieuwe functie bij Actium. De woningwet vraagt om een meer strikte scheiding in de inrichting en uitvoering van de financiële functie en de controlfunctie. Daar waar Actium de controlfunctie had onder gebracht bij de sector Finance & Control, heeft deze nu een afzonderlijke, onafhankelijke positie in de organisatie gekregen.
 
De functie van business controller is breder dan sec de financiële control. Juist de controle en verbetering van de (bedrijfs-)processen, risicobeheersing en compliance is een belangrijk aspect van de functie. De strategische koers van Actium is de leidraad voor de organisatie.
 
Je bent adviseur en sparringpartner van de directeur-bestuurder en ook leg je verantwoording af aan de directeur-bestuurder. Je hebt verder een directe lijn met het managementteam (MT) en de Raad van Commissarissen (Auditcommissie) van Actium. Extern heb je contacten met de externe accountant, collega-corporaties en toezichthouders, zoals ministerie, Autoriteit Woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw WSW).
 
Resultaatgebieden
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en onpartijdig de directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen (RvC) van Actium op het gebied van fiscale, financiële en strategische vraagstukken. Hiertoe toets je alle (financiële) beleidsvoorstellen, zodanig dat hiermee gepaard gaande risico’s evenals (financiële) haalbaarheid op correcte wijze zijn ingeschat;
 • Je zorgt ervoor dat Actium compliant is aan alle geldende en relevante wet- en regelgeving;
 • Je bewaakt dat de organisatie een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering voert en ze in voldoende mate ‘in control’ is;
 • Je draagt zorg voor een adequaat risicomanagementsysteem en een actueel inzicht in belangrijkste (financiële) risico’s:
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het auditplan, en voert navenant de interne controle op de beheersmaatregelen uit;
 • Je ondersteunt de organisatie met het komen van optimaliseringsvoorstellen van de bedrijfsprocessen ter bevordering van de effectiviteit en efficiency (o.a. benchmarking).
Vraagstukken
De vraagstukken en opgaven waar Actium zich de komende jaren voor gesteld ziet:
 • In het speelveld van de woningcorporaties gebeurt veel. Vanuit verschillende hoeken loopt de corporatie risico’s die invloed kunnen hebben op het bereiken van de (maatschappelijke en financiële) doelstellingen, en zaken als reputatie of integriteit. Het belang om dit gehele spectrum van interne en externe risico’s te beheersen neemt alsmaar toe.
 • We zien een toenemende druk op wet- en regelgeving. Zo treedt bijvoorbeeld in mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Nieuwe en veranderende wetgeving zal de komende periode de nodige (proces)aanpassingen en maatregelen vragen. Op het gebied van systemen en autorisaties, en niet minder op het gebied van gedrag (cultuur) van de organisatie.
 • We zijn een continu lerende organisatie. Nadenken over hoe processen beter, efficiënter en slimmer kunnen worden uitgevoerd, staat daarbij hoog op de agenda.
Wie ben jij?
 • Je bent het (financiële) geweten van de organisatie, daarvoor beschik je over een sterke, integere en onafhankelijke persoonlijkheid.
 • Je legt eenvoudig en gemakkelijk contact, je bent adviesvaardig en je hebt overtuigingskracht.
 • Je beschikt over een zekere mate van overwicht en je hebt een sterke eigen visie.
 • Je bent niet bang je uit te spreken, dat doe je kritisch met aandacht voor de mens.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en cijfermatig inzicht, waarbij je het talent beschikt om het verhaal achter de cijfers te kunnen lezen en te vertellen.
 • Je bent in staat om buiten gebaande paden te denken en te handelen en vindt het een uitdaging om de organisatie verder te brengen in het optimaliseren van haar bedrijfsvoering.
 • Voor jou gaat risicobeheersing over de juiste balans tussen hard- en soft controls.
 • Je hebt organisatiesensitiviteit en strategisch inzicht.
 • Je beschikt over het vermogen om onderscheid te maken tussen incidenten, trends en fundamentele veranderingen.
 • Je hebt gevoel voor politieke/bestuurlijke verhoudingen.
 • Je beschikt over HBO+/WO werk- en denkniveau (accountancy/controlling)
 • Je hebt aantoonbare en adequate kennis van besturingsmodellen, bedrijfsprocessen en AO/IC, financiën, fiscaliteit en treasury, governance, risicomanagement en compliance
Wat is het aanbod?
 • Een transparante werkomgeving met ongeveer 160 collega’s
 • Ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • Een salaris in schaal L Cao woondiensten (€ 4.241 - € 5.580). Inschaling afhankelijk van de werkervaring
 • 27,3 vakantiedagen per jaar
 • Een eindejaarsuitkering, gekoppeld aan je beoordeling
 • Laptop/i-pad en telefoon

Planning
Reageren kan tot en met dinsdag 5 december 2017
Selectiegesprekken bij Immens vinden plaats in week 50
1e gespreksronde bij Actium vindt plaats in week 2
2e gespreksronde bij Actium vindt plaats in week 3

Een assessment en een integriteitstoets, waaronder een verklaring omtrent gedrag, maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 

Door het invullen van het sollicitatieformulier, gaan wij er van uit dat wij uw gegevens mogen opslaan en verwerken. Gegevens van kandidaten naar aanleiding van een (open) sollicitatie of aanmelding bewaren wij 12 maanden. Na deze 12 maanden worden uw gegevens geanonimiseerd of wij vragen u opnieuw om toestemming om uw gegevens te behouden. 

Solliciteer direct

Locatie
Assen

Interesse?
Reageer dan door het sturen van jouw cv en motivatiebrief met het sollicitatieformulier.