Interim Business Controller Zorg


                          Status: Gesloten                          

Profiel organisatie: Zorginstelling
 
Kern en doel van de functie:
 • Registreren, beheren en analyseren van financiële en bedrijfseconomische gegevens om een optimale financiële bedrijfsvoering binnen de divisies te helpen realiseren.
 • Zorgdragen voor een adequate rapportage ten behoeve van het sturen op resultaten binnen de divisies en daarmee ondersteunend aan een adequate rapportage voor de gehele organisatie.
 • Adviseren en ondersteunen van managers en teammanagers bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het bedrijfseconomisch beleid binnen de divisies.
 • Door het geven van goed onderbouwde adviezen wordt (mede) zorg gedragen voor  een optimale financieel economische realisatie van de (middel)lange termijndoelstellingen binnen de (toegewezen) divisies.
Taken en verantwoordelijkheden:
 • Voorbereiden, begeleiden en bewaken van het begrotingstraject.
 • Analyseren van financiële en bedrijfseconomische gegevens.
 • Adviseren, informeren en toelichten van financiële- en managementinformatie.
 • Participeren maand- en kwartaalrapportages.
 • Verstrekken van financiële gegevens aan zorgcontractpartners.
 • Participeren in projecten.
 • Deelnemen aan overlegvormen.
Functie-eisen:
 • Kennis op HBO/WO niveau en meerjarige ervaring als (business) controller of bedrijfseconomisch adviseur.
 • Kennis van (veranderingen en ontwikkelingen in) de organisatie, besturing, wet- en regelgeving en financieringsystematiek van de zorg, waarbij sprake is van verschillende vormen van financiering, zoals DBC, DBBC en WMO.
 • Beschikt over kennis en ervaring om financiële gegevens te interpreteren in het licht van relevante criteria en te komen tot een realistische beoordeling.
 • Dient om te kunnen gaan met software welke grote gegevensverzamelingen kunnen bewerken tot informatie.
 • Beschikt over noodzakelijke vakkennis, zoals financiële wet en regelgeving binnen de zorg.
 
Competenties:
Zelfstandig kunnen werken, goed ontwikkelde advies- & communicatieve vaardigheden, nauwkeurig, overzicht kunnen houden, flexibel, kunnen omgaan met werkdruk

Overig:
Duur opdracht: inschatting ca. 3 maanden
Inzet: Fulltime

Solliciteer direct

Locatie
Groningen

Interesse?
Heeft u interesse, reageer dan voor maandag 5 december door het sturen van uw CV en motivatie