Interim Bedrijfseconomisch Adviseur Zorg


                          Status: Gesloten                          

Profiel organisatie: Zorginstelling

Doel van de functie:
De bedrijfsecnomisch adviseur (BEA) ondersteunt het lijnmanagement en het financieel management bij het verzorgen van de tussentijdse informatievoorziening aan derde partijen en intern management.

Draagt mede zorg voor de organisatie van de processen voor de totstandkoming hiervan, bewaakt de tijdigheid en kwaliteit ervan en geeft lijnmanagement hierover gevraagd en ongevraagd advies.

Plaats in de organisatie:
De BEA is werkzaam op de afdeling Finance & Control. Is onderdeel van de bedrijfsvoeringprocessen onder leiding van de directeur Bedrijfsvoering. De BEA legt verantwoordelijkheid af aan de afdelingsmanager FC.

Taken en verantwoordelijkheden:
 
Levert een bijdrage aan het financieel beheer en het financieel beleid, ter ondersteuning  van directie, management en teamgenoten door:
 • het adviseren over en evt. mede opstellen van de (concept-)begroting, jaarplannen en budgettering;
 • het adviseren over en mede opstellen van de jaarrekening;
 • het financieel vertalen van begrotingsaanvragen vanuit afdelingen en locaties;
 • het bewaken van de financiële en liquiditeitspositie en het opstellen van liquiditeitsprognoses;
 • het (doen) verrichten van (financieel-economisch) onderzoek, het opstellen van kengetallen, analyses en rapportages en het opstellen van adviezen en prognoses;
 • het opstellen van (meer)jarenbeleidsplannen;
 • het adviseren over financiële implicaties van voorgenomen beleidsalternatieven;
 • het adviseren over de consequenties van nieuwe wet- en regelgeving;
 • het informeren en adviseren van budgethouders in afdelingen en locaties over de aan hen toegekende budgetten, aanpassingen en verschuivingen en de daaruit voortvloeiende consequenties;
 • het signaleren van (te verwachten) overschrijdingen en onderuitputting in de budgetten en het achterhalen van de oorzaken;
 • het fungeren als vakinhoudelijk aanspreekpunt voor de budgethouders en andere medewerkers.
 
Draagt bij aan de kwaliteit van  de administratieve organisatie en interne controle door:
 • het opstellen van en adviseren over (verbeteringen van) financiële processen, procedures en richtlijnen;
 • het afstemmen met en overdragen van kennis over procedures en richtlijnen aan uitvoerende medewerkers en budgethouders;
 • het periodiek toetsen op rechtmatigheid en juistheid van administratieve handelingen;
 • het analyseren van administratieve processen en het rapporteren daarover.
 • Het evt. deelnemen aan organisatiebrede projecten en ontwikkelingsprocessen.
Functie-eisen: 
 • WO/HBO werk- en denkniveau (bedrijfseconomisch).
 • Kennis van methoden en technieken van planning & control en financiële en bestuurlijke informatievoorziening.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving GGZ.
 • Ervaring in een Zorg- of vergelijkbare instelling/organisatie
Specifieke functiekenmerken:
 • Vaardigheid in financiële en managementinformatie voorziening
 • Vaardigheid in het werken met (financieel-)administratieve systemen.
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van beleid in uitvoering.
 • Sociale vaardigheden voor het informeren van medewerkers en voor de contacten met medewerkers en derden.
 • Mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden.
 • Nauwkeurigheid en integriteit met betrekking tot de verwerking van en het omgaan met (vertrouwelijke) gegevens.
 • Analytisch en organiserend vermogen voor het vertalen van ontwikkelingen en beleid in concrete doelstellingen en activiteiten.
 • Tact en doorzettingsvermogen, nodig in het kunnen omgaan met belangentegenstellingen.
 • Sociale vaardigheden in het overleggen en onderhandelen met intern betrokken directieleden, management en andere betrokken collega’s.
Overige informatie:
 • Startdatum z.s.m, verwachte duur van de opdracht 3 maanden
 • Gemiddeld 4 dagen per week
 • Selectieprocedure start per direct ivm spoed aanvraag
 • De voorkeur gaat uit naar kandidaten uit Groningen, Friesland, Drenthe
  

Solliciteer direct

Locatie
Noord-Nederland

Interesse?
Reageer dan via het sollicitatieformulier of neemt u contact met ons op via 050-5291738