Wat zijn de achtergronden van de Wet DBA

Over Immens Interim Management & Finance > Wat zijn de achtergronden van de Wet DBA

Wat zijn de achtergronden van de Wet DBA?

Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen wordt de VAR per 1 mei 2016 vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel van Staatssecretaris Wiebes van Financiën. Maar wat zijn nu de achtergronden van de wet DBA?
 
Aanleiding
Staatssecretaris Wiebes heeft twee argumenten om de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties:
  • De huidige VAR is door de opzet en vooral ook de omvang niet meer effectief te controleren. Daarnaast kan misbruik door opdrachtgevers (schijnzelfstandigheid) heel lastig worden aangepakt via de VAR.
  • Het kabinet wil de verantwoordelijkheid en risico’s rond de inhuur van zelfstandigen meer bij opdrachtgevers leggen. Bij de VAR lag het risico immers hoofdzakelijk bij de zzp’ers.
Kern van de Wet DBA
Opdrachtgevers die zelfstandigen inhuren zullen met de ingang van de wet DBA modelovereenkomsten met hen moeten afsluiten. Deze overeenkomsten moeten vooraf getoetst zijn door de Belastingdienst. Er zijn algemene, branche- en beroepsgroepen overeenkomsten. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie. Er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding en evenmin van persoonlijke arbeid.

Transitiefase
Staatssecretaris Wiebes heeft een transitieplan opgesteld voor een soepele invoering van de met dit wetsvoorstel samenhangende nieuwe werkwijze. De periode 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 wordt aangeduid als de implementatiefase waarbij de Belastingdienst de helpende hand biedt bij de implementatie en een terughoudend handhavingsbeleid hanteert. Vanaf 1 mei 2017 geldt de nieuwe werkwijze onverkort.

Tot 1 mei 2016 kan er bij gelijkblijvende werkzaamheden worden gewerkt met de VAR van 2014 of 2015. Bij veranderde werkzaamheden of voor startende ondernemers kan nog tot 1 mei 2016 een VAR worden aangevraagd.

Geen zekerheid vooraf
De grootste verandering is dat bij de Wet DBA er geen zekerheid vooraf is, noch voor de opdrachtgever, noch voor de zelfstandige. Bij de VAR was er sprake van een toetsing vooraf van de zelfstandigheid; bij de wet DBA gebeurt de toetsing door de Belastingdienst achteraf met alle risico’s van dien voor zowel de opdrachtgever als de zelfstandige.
 
Wat betekent dit voor u?
Goede of slechte keuze, daar valt over te discussiëren. Belangrijker is: Wat betekent dit voor u als Opdrachtgever of Interim Manager? En wat doet in Immens in het kader van de Wet DBA?