SNA Certificering

Immens, SNA gecertificeerde onderneming

Sinds 23 maart 2011 is Immens opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) als gecertificeerde onderneming en voldoet hiermee aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1. Halfjaarlijks vindt hierop een externe controle plaats om de kwaliteit te waarborgen en de certificering te kunnen continueren.

De NEN 4400-1 certificering is voor opdrachtgevers van belang omdat zij door zaken te doen met een SNA gecertificeerde onderneming kunnen voorkomen dat zij achteraf aansprakelijk worden gesteld wanneer de uitlener, bijvoorbeeld een interim-management bureau, geen of te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen.

De risico’s die kunnen ontstaan vanuit de inlenersaansprakelijkheid kunt u dus als opdrachtgever voorkomen wanneer de onderneming waarvan u interim personeel inleent voldoet aan de zogenoemde NEN 4400-1 norm én is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Meer informatie over inlenersaansprakelijkheid vindt u hier.

Het SNA-keurmerk
“Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.”

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:
  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk;
  • Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van vereiste documenten.”
Bron: stichting normering arbeid

Het register is te raadplegen op www.normeringarbeid.nl. Tevens is hier het certificaat van Immens te downloaden.