Inhuur ZZP-ers nog steeds goed mogelijk bij nieuwe wet DBA

Over Immens Interim Management & Finance > Inhuur ZZP-ers nog steeds goed mogelijk bij nieuwe wet DBA
Inhuur ZZP-ers nog steeds goed mogelijk bij nieuwe wet DBA

In de (social) media verschijnen veel berichten waarin de inhuur van ZZP-ers wordt geproblematiseerd. Onder het mom van voorlichting en/of belangenbehartiging wordt de DBA problematiek zodanig uitvergroot dat het de vraag is of het belang van de ZZP-ers en de opdrachtgevers daarmee is gediend.

Wij zijn van mening dat de inhuur van ZZP-ers nog steeds heel goed mogelijk is tenzij er sprake is van échte schijnzelfstandigheid. In de nieuwe wet DBA hebben de opdrachtgevers een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Dat betekent dat opdrachtgevers met hun ZZP-ers moeten omgaan als zelfstandige ondernemers en niet als werknemers. Voor ZZP-ers geldt hetzelfde: gedraag je als een zelfstandig ondernemer en niet als een werknemer. Wanneer de opdrachtgevers en ZZP-ers zich hiervan bewust zijn en daar ook naar handelen is de inhuur van ZZP-ers nog steeds heel goed mogelijk.

Natuurlijk zijn er zaken die van belang zijn bij de inhuur van ZZP-ers. Wij recapituleren nog even de belangrijkste do’s en don’ts:

Opdrachtgevers do’s en don’ts
 • leg de uit te voeren opdracht vast in een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst; zorg voor een duidelijke beschrijving van de opdracht en voer de opdracht uit conform de overeenkomst van opdracht.
 • ga gepast om met de begrippen gezagsverhouding, persoonlijke arbeid en de verplichting tot loonbetaling.
 • ga terughoudend om met het geven van aanwijzingen over de uitvoering van de opdracht.
 • overtuig u van het zelfstandig ondernemerschap van de interim manager; leg de KvK inschrijving en het omzetbelastingnummer van de interim manager vast.
 • verstrek geen opdrachten die langer duren dan gebruikelijk is voor dit type opdracht en verleng opdrachten niet eindeloos zonder dat daarvoor een aannemelijke reden is.
 • wees terughoudend met het verstrekken van opdrachten aan oud werknemers, zeker wanneer zij recent de organisatie hebben verlaten; het vermoeden van schijnzelfstandigheid ligt op de loer.
 Interim managers do’s en don’ts
 • u legt de uit te voeren opdracht vast in een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst; zorg voor een duidelijke beschrijving van de opdracht en voer de opdracht uit conform de overeenkomst van opdracht.
 • u hebt een zelfstandige positie bij de uitvoering van uw opdracht; er is geen sprake van persoonlijke arbeid; u kunt zich vrijelijk kan laten vervangen door een andere interim manager die over dezelfde kwalificaties beschikt.
 • zorg dat uw zelfstandig ondernemerschap aannemelijk is:
  • uw onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en u heeft een omzetbelastingnummer
  • uw onderneming beschikt over een ondernemingsplan
  • uw onderneming heeft een professionele uitstraling zoals eigen briefpapier, logo, website, email etc.
  • u investeert in uw onderneming en/of in uzelf als professional
  • u loopt ondernemersrisico
  • u bent adequaat verzekerd tegen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
  • u werkt voor meerdere opdrachtgevers
  • de tijdsbesteding en inkomsten van uw onderneming zijn zodanig dat er sprake is van een economische activiteit (en dus niet van een hobby)
 • u beschikt over een adequate boekhouding en u voldoet aan uw financiële en fiscale verplichtingen.