Opdrachtgever kan met een gerust hart ZZPer in huren


De handhaving van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018 of zolang het kabinet bezig is met de herijking van de arbeidswetgeving. Dit is op 18 november 2016 in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Op 16 januari jl. ontving Rob de Laat, voorzitter van de Bovib (Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers), waar Immens bij is aangesloten, een brief van Minister Eric Wiebes.

In deze brief geeft Wiebes nader uitleg over deze opschorting, maar wil hij ook de ontstane onzekerheid betreft het zaken doen met ZZP’ers wegnemen.

Wij vinden het een goede zaak dat hier aandacht aan wordt besteed, want in onze ogen is deze onzekerheid ongegrond, vooral gezien het feit dat de Bovib en haar leden op een zeer constructieve wijze bezig zijn om de beheersingsmaatregelen behorende bij de Wet DBA in te voeren in hun processen.

De brief van minister Wiebes kunt u vinden in de volgende link: http://www.immens.nu/article/27_opdrachtgever-kan-met-een-gerust-hart-zaken-doen-met-zzper.pdf