Artikel Goed Opdrachtnemerschap in M&C

Het magazine Management en Consulting (M&C Quarterly) staat het 3e kwartaal van 2016 in het teken van Interim Management.

De rode draad in deze uitgave is de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. M&C bevat een aantal interessante meningen en visies hierover, waaronder die van Immens!
De bijdrage van Immens is hier te lezen: http://www.immens.nu/images/upload/ArtikelImmensMC32016.pdf