Artikel: De kracht van een goede vraag. Waarom controllers niet moeten overtuigen


Dat de rol van controller is veranderd van scorekeeper naar business partner voor het management is niet nieuw meer. De manier waarop er invulling wordt gegeven aan deze rol biedt echter nog kansen voor de controller die wil ondersteunen bij be­sluitvorming en vroegtijdig betrokken worden bij thema’s waar fin ance een rol in kan spelen. Het adagium dat controllers beter moeten overtuigen is in deze nieuwe rol echter discutabel en misschien wel niet wenselijk.

Om het artikel van Immens relatie Gert-Jan Spenkelink verder te kunnen lezen, klik op de nu volgende link http://www.immens.nu/images/upload/ArtikelKluwerjanuari2013.pdf